Sürücü

Sürücü Nedir

Sürücü Markaları Sürücü Özellikler Sürücü Ürünleri

Hız Kontol Cİhazı Nedir

Alternatif akım motorun hızını yüksek kalkış momentiyle sıfırdan istenen değere, istenen sürede ayarlayabilen IPM-SPWM tekniğiyle çalışan modern bir hız kontrol cıhazıdır. Menüden motor motor maximum hızı, hızlanma süresi, yavaşlama süresi, frenleme zamanı gibi tüm sürücü uygulamalarının \%80 ini oluşturan kullanıcıya has bu değerleri, kullanıcıyı karmaşık teknolijilerle savaştırmadan ayarlayabilen kolaylaştırılmış ve ülkemiz şebeke şartlarına göre dizayn edilmiş yeni nesil bir motor hız kotrol cihazıdır.

Hız Kontol Cihaz Tarihçesi 

1990 lı yılların ortalarından itibaren gelişen mosfet teknolojisi ile birlikte DC motor sürücüleri yerini
yavaş yavaş Ac motor hız kontrol cihazlarına bırakmıştır.Son dönem IGBT üretim maliyetlerininde 
önemli ölçüde düşmüş olması mikroişlemcilerdeki ekonomi hız kontrol cihazlarında önemli ölçüde 
ucuzlamaya neden olmuş ve bu cihazlar oldukca yaygınlaşmıştır.

Hız Kontrol Cihaz Faydaları

 

Seçilebilir Hızlanma / Yavaşlama


Sürücü motor ve yük için birden fazla bağımsız hızlanma ve yavaşlama oranını kontrol edebilir. Bu özellikler sürücünün hız kontrol modunda çıkışı arttırmasının veya azaltmasının ne kadar süre alacağını tayin eder.
 

Uzun Hızlanma / Yavaşlama


Sürücüler motorun ve yükün hızlanma ve yavaşlama sürelerini kontrol edebilir. Bu özelliği, hız kontrol modunda iken çıkışın artması veya azalması için geçecek süreyi kontrol eder.
 

Analog Giriş / Çıkış


Her uygulamanın kendine özel değişik giriş çıkış adetlerine ihtiyacı vardır.Analog giriş çıkışlar genellikle proses sinyallerini okumak ve sürücü durumuna orantılı sinyaller üretmek için kullanılır. Analog giriş çıkışlar genellikle Gerilim(0-10V) veya Akım(0(4)-20 mA) seviyesindedir. Uygulama tarafından ihtiyaç duyulan tip ve adet sürücü ile uyumlu olmalıdır.
 

Dijital Giriş / Çıkış


Her uygulamanın belirli adetlerde dijital giriş çıkışa ihtiyacı vardır. Dijital giriş çıkışlar genellikle sürücüyü kontrol etmek(Start,stop,jog vs.) ve sürücü durumunu izlemek için kullanılır.
 

Kritik frekansları engelleme


Bazı uygulamaların, mekanizmaların (şaft,kayış vb) salınımına neden olan mekanik rezonans noktaları vardır. Bu salınımlar hızlı bir şekilde mekanik hatalara neden olabilir.
 

Ortak Bara


Koordineli bir sistemdeki çoğul sürücüler içeren uygulamalar Ortak DC Bara konfigürasyonunun avantajlarından faydalanırlar. Sürücüler AC şebeke yerine DC Baraları ile birbirlerine bağlanırlar. Bu bağlantı, sürücüler arasında enerji paylaşımını ve daha az komponent kullanılmasını mümkün kılar.
 

Hız Düşürme


Tam yük torkunda hız referansının düşürüleceği temel hız miktarını belirler. Yükte bir artış olduğunda motor hızının düşürülmesi için kullanılır. Bu fonksiyon normalde Master Follower uygulaması ile ilintilidir.
 

Dinamik Frenleme


Hızlı yavaşlamaya veya duruşlara ihtiyaç duyulan uygulamalar sürücüye geri enerji akışına neden olabilir. Dinamik bir fren bu enerjiyi direnç üzerinde ısıya dönüştürür.
 

Dinamik Cevap


Yüksek performanslı uygulamalar hemen hemen her zaman hız ve tork komutlarındaki değişimlerle giriş 
değişimlerine anlık cevap verebilmesini gerektirir. Dinamik cevap ne kadar yüksek olursa, cihaz bu 
talepleri karşılamak için o kadar muktedir olur.
 

Yüksek maksimum frekans


Birçok uygulama motor nominal hızında veya daha düşük hızlarda(tipik olarak 1500 d/dk 50 Hz) çalışmayı gerektirir. Yüksek hızlı değirmen veya sarıcı gibi bazı diğer uygulamalarda bazen özel motorlar ile çok daha yüksek hızlarda çalışmak gerekebilir.
 

Uzun motor kablosu


Motorların gerilim izolasyonları üretici firma tarafından belirlenir. Bu izolasyon gerilimi çok düşük ise, motor tarafındaki gerilim yansımaları motorun zarar görmesine neden olabilir. Bu durum özellikle motorun sürücüden uzak bir mesafede olduğunda veya eski bir motor kullanıldığında daha önemli bir hal alır.
 

Aşırı yük torku


Uygulamalar, başlangıç, hızlanma ve normal çalışma durumlarında değişken miktarlarda aşırı yüklenmelere ihtiyaç duyabilir. Bu aşırı yük kapasitesi sürücü tarafından akım ve motor tarafından tork olarak sağlanmalıdır.
 

Pozisyon regülasyonu


Motor veya makine üzerindeki bir geribesleme cihazı, tipik olarak bir enkoder veya resolver, sürücüye pozisyon bilgisi verir.Sürücü bu bilgiyi arzu edilen set değeri ile karşılaştırarak yükün istenen pozisyone getirilmesi için çıkışını ayarlar.
 

Anlık enerji kaybı çalışması


Sürekli bir prosesi kontrol eden uygulamaların, kısa enerji kesintileri nedeniyle durmaya tahammülü 
yoktur. Proses 2-3 çevrim uzunluğundaki kesintilerde çalışmaya devam edebilmelidir.
 

Sabit hızlar


Sürücülerin hız kontrolü tipik olarak potansiyometre veya analog giriş kullanılarak yapılır. Eğer belirli tekrar eden hızlar gerekiyor ise, dijital girişlerin yardımı ile sürücünün önceden belirlenen bu hızlarda çalışması sağlanabilir.
 

Dönen motoru yakalama


Yüksek ataletli ve düşük sürtünmeli uygulamalar, durma komutu verildiğinde, anlık enerji kesintilerinde veya arıza durumlarında serbest duruşa geçer. Bu uygulamalrın birçoğunda, bu durum ortadan kalktığında, yük, serbest duruş hızına/yönüne eşitlenerek normal çalışmaya geri dönmelidir.
 

PID Çevrimi


Dahili bir fonsiyon,oransal,integral ve türevsel kontrol sağlayan kapalı çevrim proses kontrolü sağlar. PID fonksiyonu, bir analog girişi okuyarak bu değeri set değeri ile karşılaştırır. PID çevrimi sürücü çıkış frekansını ayarlayarak (dolayısıyla prosesi) giriş değerinin set değerine eşit olmasını sağlar.
 

Fan / Pompa Kontrolü


Birçok fan ve pompa kurulumunda geniş bir akış değişimi spekturumu vardır. Su ve atıksu sistemleri, prosesler, ve diğer endüstriyel uygulamalar bu gruptadır. Mükemmel akış kontrolü,fan veya pompa üzerinde değişken hızlı bir sürücü kullanarak ve diğer birimleri sabit hızda çalıştırarak elde edilir.
 

Kayma kompanzasyonu


Sincap kafesli motorlar yük altında kaymaya maruz kalır. Bu durumun kompanze edilmesi içinmotor torkunu arttıracak şekilde,frekans yükseltilebilir.
 

Hız aralığı


Tüm uygulamalar, maksimum sürekli hızın minimum sürekli hıza oranı olarak tanımlanan belirli bir hız aralığında çalışır.
 

Fonksiyon Blokları


(IEC 61131) Bazı prosesler, PLC veya lojik kontrolörler için basit kalan bazı temel lojik fonksiyonlara(zamanlayıcı,mantıksal ve/veya vs) ihtiyaç duyar.
 

Mekanik Fren Kontrolü


Mekanik fren, sürücü enerjilendirilmediğinde veya dururken, motoru ve sürülen mekanizmayı sıfır hızda tutar
 

Tork Hafızası

 
Vinç, celaskar ve asansör gibi bazı uygulamalar, sürücünün çıkış vermediği durumda motoru ve yükü sabit tutmak için mekanik fren kullanırlar. Bu frenin açılmasından önce, sürülen motor ve yükün geri kaçmasını engellemek için motorun ,yeteri miktarda akım çektiğini algılar.
 

Haberleşme


Birden fazla sürücü içeren uygulamalarda veya PLC veya bir başka süpervizör cihaz tarafından kontrol edilen sürücülerde genellikle belirli bir ağ üzerinde haberleşme gerekebilir.
 

Rejeneratif çalışma


Bazı uygulamalarda, yerçekimi kuvveti, yükün statordaki döner alandan daha hızlı hareket ederek sürücüye geri enerji akışına neden olabilir. Rejeneratif çalışma fonksiyonu bu fazla enerjinin şebekeye geri basılmasını sağlar.
 

Kapalı Çevrim Kontrol

Uygulamalar sıklıkla yük hıznın hassas bir şekilde ölçümünü gerektirir. Tipik olarak, motor şaftına bağlanan bir enkoder ile gelen sinyaller şaft hızını gösterir. Böylece sürücü istenen duruma göre çıkışını ayarlayabilir. Kapalı çevrim en yüksek doğruluk ve performansı sunar.
© Enerser, 2014